Powrót (Dydaktyka - Uniwersytet Gdański)

Dydaktyka - InformatykaObecna


Aplikacje przemysłowe

Celem przedmiotu jest zapoznanie z technikami, technologiami, narzędziami, rozwiązaniami i wzorcami projektowymi charakterystycznymi dla wysokowydajnych i skalowalnych aplikacji klasy przemysłowej (ang. enterprise).
 • Forma zajęć: ćwiczenia laboratoryjne
 • Wykładowca: dr Jakub Neumann
 • Rok: 2022Architektura systemów komputerowych

Celem przedmiotu jest zapoznanie z elementami techniki cyfrowej, przedstawienie budowy i sposobu działania procesora x86 oraz programowania w języku asembler.
 • Forma zajęć: wykład i ćwiczenia laboratoryjne
 • Rok: 2022Protokoły sieci Web

Celem przedmiotu jest poznanie podstawowych metod, technik i narzędzi stosowanych do realizacji systemów komputerowych z wykorzystaniem najważniejszych protokołów wykorzystywanych w aplikacjach webowych/sieciowych.
 • Forma zajęć: ćwiczenia laboratoryjne
 • Wykładowca: dr Jakub Neumann
 • Rok: 2022
Dawna


Języki programowania (1)

Celem przedmiotu jest zapoznanie się z najważniejszymi możliwościami, jakie daje język Scala.
 • Forma zajęć: ćwiczenia laboratoryjne
 • Wykładowca: dr Wiesław Pawłowski
 • Rok: 2022Optymalizacja kombinatoryczna

Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi algorytmami optymalizacyjnymi oraz stosowanymi w tej dziedzinie metodami.
 • Forma zajęć: ćwiczenia laboratoryjne
 • Wykładowca: dr Hanna Furmańczyk
 • Rok: 2021Wstęp do programowania

Celem przedmiotu jest poznanie podstawowych technik programistycznych oraz zdobycie umiejętności projektowania, analizy i implementacji podstawowych algorytmów.
 • Forma zajęć: ćwiczenia laboratoryjne
 • Wykładowca: dr Jakub Neumann
 • Rok: 2019