Powrót (Dydaktyka - Uniwersytet Gdański)

Dydaktyka - InformatykaObecna


Inżynieria oprogramowania

Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi problemami, metodami, technikami i narzędziami produkcji oprogramowania wysokiej jakości.
 • Forma zajęć: ćwiczenia laboratoryjne
 • Wykładowca: dr hab. Viktoriia Onyshchenko, prof. UG
 • Rok: 2023Zaawansowane języki programowania

Celem przedmiotu jest zapoznanie z zaawansowanymi mechanizmami występującymi we współczesnych językach programowania oraz ich poprawnym i efektywnym wykorzystaniem.
 • Forma zajęć: ćwiczenia laboratoryjne
 • Wykładowca: dr Wiesław Pawłowski
 • Rok: 2022
Dawna


Algorytmy i struktury danych (1)

Celem przedmiotu jest zapoznanie z klasycznymi algorytmami i strukturami danych używanych do efektywnego rozwiązania zadań programistycznych, sposobami implementacji poznanych algorytmów, analizą złożoności czasowej tych algorytmów i uzasadnieniem ich poprawności.
 • Forma zajęć: ćwiczenia laboratoryjne
 • Wykładowca: dr Paweł Pączkowski
 • Rok: 2020Algorytmy i struktury danych (2)

Celem przedmiotu jest zapoznanie z klasycznymi algorytmami i strukturami danych używanych do efektywnego rozwiązania zadań programistycznych, sposobami implementacji poznanych algorytmów, analizą złożoności czasowej tych algorytmów i uzasadnieniem ich poprawności.
 • Forma zajęć: ćwiczenia laboratoryjne
 • Wykładowca: dr Paweł Pączkowski
 • Rok: 2021Aplikacje bazodanowe

Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawami metodami projektowania i budowy aplikacji bazodanowych.
 • Forma zajęć: ćwiczenia laboratoryjne
 • Wykładowca: dr inż. Arkadiusz Mirakowski
 • Rok: 2020Języki programowania

Celem przedmiotu jest zapoznanie się z najważniejszymi możliwościami, jakie daje język Scala.
 • Forma zajęć: ćwiczenia laboratoryjne
 • Wykładowca: dr Wiesław Pawłowski
 • Rok: 2019Programowanie liniowe

Celem przedmiotu jest zapoznanie z problemami optymalizacyjnymi, których ograniczenia i funkcja celu są w postaci liniowej, i metodami ich rozwiązywania.
 • Forma zajęć: ćwiczenia laboratoryjne
 • Wykładowca: dr hab. Paweł Żyliński, prof. UG
 • Rok: 2022Projektowanie języków XML

Celem przedmiotu jest zapoznanie się z technologią XML.
 • Forma zajęć: ćwiczenia laboratoryjne
 • Wykładowca: dr hab. Joanna Jędrzejowicz, prof. UG
 • Rok: 2020Systemy operacyjne

Celem przedmiotu poznanie podstaw działania i zarządzania systemów operacyjnych Linux oraz Windows.
 • Forma zajęć: ćwiczenia laboratoryjne
 • Wykładowca: dr inż. Jerzy Skurczyński
 • Rok: 2018Środowisko programisty

Celem przedmiotu jest zapoznanie się ze środowiskiem Linux oraz podstawami pracy z systemami zarządzania projektami programistycznymi. Wprowadzenie do BASH, systemu składu tekstu LaTeX oraz systemu kontroli wersji GIT.
 • Forma zajęć: ćwiczenia laboratoryjne
 • Wykładowca: dr inż. Emilia Lubecka
 • Rok: 2018Wstęp do programowania

Celem przedmiotu jest poznanie podstawowych technik programistycznych oraz zdobycie umiejętności projektowania, analizy i implementacji podstawowych algorytmów.
 • Forma zajęć: ćwiczenia laboratoryjne
 • Wykładowca: dr Janusz Dybizbański
 • Rok: 2018