Powrót (Dydaktyka - Uniwersytet Gdański)

Dydaktyka - InformatykaObecna


Języki programowania

Celem przedmiotu jest nauczenie programowania w języku C oraz czytania ze zrozumieniem kodu C napisanego przez innych programistów.
 • Forma zajęć: ćwiczenia laboratoryjne
 • Wykładowca: dr Maciej Dziemiańczuk
 • Rok: 2022Programowanie obiektowe

Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi koncepcjami związanymi z programowaniem obiektowym oraz konstruowania programów obiektowych w języku Java.
 • Forma zajęć: ćwiczenia laboratoryjne
 • Wykładowca: dr Tomasz Borzyszkowski
 • Rok: 2022Sieci Petriego

.
 • Forma zajęć: ćwiczenia laboratoryjne
 • Wykładowca: dr Andrzej Borzyszkowski
 • Rok: 2023Środowisko programisty

Celem przedmiotu jest zapoznanie ze środowiskiem Linux oraz podstawami pracy z systemami zarządzania projektami programistycznymi.
 • Forma zajęć: ćwiczenia laboratoryjne
 • Wykładowca: dr Maciej Dziemiańczuk
 • Rok: 2022Zaawansowane języki programowania

Celem przedmiotu jest zapoznanie z zaawansowanymi mechanizmami występującymi we współczesnych językach programowania oraz ich poprawnym i efektywnym wykorzystaniem.
 • Forma zajęć: ćwiczenia laboratoryjne
 • Wykładowca: dr Wiesław Pawłowski
 • Rok: 2022Zaawansowane języki skryptowe

Celem przedmiotu jest zapoznanie się z podstawowymi konstrukcjami programistycznymi dostępnych w językach skryptowych na przykładzie języka Python.
 • Forma zajęć: ćwiczenia laboratoryjne
 • Wykładowca: dr Tomasz Borzyszkowski
 • Rok: 2023
Dawna


Algorytmy i struktury danych

Celem przedmiotu jest zapoznanie z klasycznymi algorytmami i strukturami danych używanych do efektywnego rozwiązania zadań programistycznych, sposobami implementacji poznanych algorytmów, analizą złożoności czasowej tych algorytmów i uzasadnieniem ich poprawności.
 • Forma zajęć: ćwiczenia audytoryjne
 • Wykładowca: dr hab. Paweł Żyliński, prof. UG
 • Rok: 2021Algorytmy kombinatoryczne

Celem przedmiotu jest zapoznanie z budową, własnościami, zastosowaniem i sposobami możliwej implementacji licznych algorytmów kombinatorycznych.
 • Forma zajęć: ćwiczenia laboratoryjne
 • Wykładowca: dr hab. Tomasz Dzido, prof. UG
 • Rok: 2019Grafy, geometria, algorytmy

Celem przedmiotu jest przegląd zaawansowanych technik algorytmicznych, struktur danych oraz algorytmów na przykładzie zastosowań w geometrii obliczeniowej oraz teorii grafów.
 • Forma zajęć: ćwiczenia laboratoryjne
 • Wykładowca: dr hab. Paweł Żyliński, prof. UG
 • Rok: 2019Logika dla informatyków

Celem przedmiotu jest zapoznanie z rolą i zastosowaniami rachunków logicznych w informatyce oraz metodami modelowania i weryfikacji własności systemów informatycznych.
 • Forma zajęć: ćwiczenia laboratoryjne
 • Wykładowca: dr Andrzej Borzyszkowski
 • Rok: 2021Optymalizacja kombinatoryczna

Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi algorytmami optymalizacyjnymi oraz stosowanymi w tej dziedzinie metodami.
 • Forma zajęć: ćwiczenia laboratoryjne
 • Wykładowca: dr Hanna Furmańczyk
 • Rok: 2022