Powrót (Dydaktyka)

Dydaktyka - Uniwersytet GdańskiStudia informatyczne


Studia stacjonarne

Informatyka (O)

Zajęcia dydaktyczne przeznaczone dla studentów informatyki profilu ogólnoakademickiego studiów stacjonarnych I i II stopnia UG. Kursy nie są ogólnodostępne. Hasła do aktualnej prowadzonej dydaktyki zostaną podane podczas zajęć. Osoby zainteresowane dostępem do dawnej dydaktyki proszę o kontakt mailowy.Informatyka (P)

Zajęcia dydaktyczne przeznaczone dla studentów informatyki profilu praktycznego studiów stacjonarnych I i II stopnia UG. Kursy nie są ogólnodostępne. Hasła do aktualnej prowadzonej dydaktyki zostaną podane podczas zajęć. Osoby zainteresowane dostępem do dawnej dydaktyki proszę o kontakt mailowy.Studia niestacjonarne

Informatyka (O)

Zajęcia dydaktyczne przeznaczone dla studentów informatyki profilu ogólnoakademickiego studiów niestacjonarnych I i II stopnia UG. Kursy nie są ogólnodostępne. Hasła do aktualnej prowadzonej dydaktyki zostaną podane podczas zajęć. Osoby zainteresowane dostępem do dawnej dydaktyki proszę o kontakt mailowy.
Pozostałe kierunki studiów


Studia stacjonarne

Modelowanie matematyczne i analiza danych (O)

Zajęcia dydaktyczne przeznaczone dla studentów modelowania matematycznego i analizy danych studiów stacjonarnych I i II stopnia UG. Kursy nie są ogólnodostępne. Hasła do aktualnej prowadzonej dydaktyki zostaną podane podczas zajęć. Osoby zainteresowane dostępem do dawnej dydaktyki proszę o kontakt mailowy.Filologia angielska (O)

Zajęcia dydaktyczne przeznaczone dla studentów filologii angielskie specjalności przetwarzanie języka naturalnego studiów stacjonarnych II stopnia UG. Kursy nie są ogólnodostępne. Hasła do aktualnej prowadzonej dydaktyki zostaną podane podczas zajęć. Osoby zainteresowane dostępem do dawnej dydaktyki proszę o kontakt mailowy.