Powrót (Dydaktyka - Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych)

Dydaktyka - InformatykaObecna


Systemy operacyjne

Celem przedmiotu jest zapoznanie z zasadami działania i metodami obsługi systemów operacyjnych oraz podstawami programowania systemowego.
  • Forma zajęć: ćwiczenia laboratoryjne
  • Wykładowca: inż. Michał Hyla
  • Rok: 2023Warsztaty programistyczne

Celem przedmiotu jest zapoznanie z korzystania platformy PHP jako jednej z najpopularniejszych technologii tworzenia aplikacji internetowych oraz podstaw HTML, protokołu HTTP i języka SQL do łączności z bazami danych.
  • Forma zajęć: ćwiczenia laboratoryjne
  • Rok: 2023
Dawna


Programowanie (1)

Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawami klasycznych technik programowania strukturalnego i obiektowego na podstawie języka C++.
  • Forma zajęć: ćwiczenia laboratoryjne
  • Wykładowca: mgr inż. Sławomir Pluciński
  • Rok: 2022