Powrót (Dydaktyka)

Dydaktyka - Polsko-Japońska Akademia Technik KomputerowychStudia informatyczne


Studia stacjonarne

Informatyka (P)

Zajęcia dydaktyczne przeznaczone dla studentów informatyki profilu praktycznego studiów stacjonarnych I i II stopnia PJATK. Kursy nie są ogólnodostępne. Hasła do aktualnej prowadzonej dydaktyki zostaną podane podczas zajęć. Osoby zainteresowane dostępem do dawnej dydaktyki proszę o kontakt mailowy.