Powrót (Dydaktyka)

Dydaktyka - Informatyka


Obecna

Języki programowania (1)

Celem przedmiotu jest zapoznanie się z najważniejszymi możliwościami, jakie daje język Scala.
 • Forma zajęć: ćwiczenia laboratoryjne
 • Wykładowca: dr Wiesław Pawłowski
 • Rok: 2022

Dawna

Architektura systemów komputerowych

Celem przedmiotu jest zapoznanie z elementami techniki cyfrowej, przedstawienie budowy i sposobu działania procesora IAPx86 oraz programowania w języku asembler.
 • Forma zajęć: wykład i ćwiczenia laboratoryjne
 • Rok: 2021Optymalizacja kombinatoryczna

Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi algorytmami optymalizacyjnymi oraz stosowanymi w tej dziedzinie metodami.
 • Forma zajęć: ćwiczenia laboratoryjne
 • Wykładowca: dr Hanna Furmańczyk
 • Rok: 2021Protokoły sieci Web

Celem przedmiotu jest poznanie podstawowych metod, technik i narzędzi stosowanych do realizacji systemów komputerowych z wykorzystaniem najważniejszych protokołów wykorzystywanych w aplikacjach webowych/sieciowych.
 • Forma zajęć: ćwiczenia laboratoryjne
 • Wykładowca: dr Jakub Neumann
 • Rok: 2021Wstęp do programowania

Celem przedmiotu jest poznanie podstawowych technik programistycznych oraz zdobycie umiejętności projektowania, analizy i implementacji podstawowych algorytmów.
 • Forma zajęć: ćwiczenia laboratoryjne
 • Wykładowca: dr Jakub Neumann
 • Rok: 2019