Powrót (Dydaktyka)

Dydaktyka - Informatyka


Obecna

Programowanie liniowe

Celem przedmiotu jest zapoznanie z problemami optymalizacyjnymi, których ograniczenia i funkcja celu są w postaci liniowej, i metodami ich rozwiązywania.
 • Forma zajęć: ćwiczenia laboratoryjne
 • Wykładowca: dr hab. Paweł Żyliński, prof. UG
 • Rok: 2022

Dawna

Algorytmy i struktury danych (1)

Celem przedmiotu jest zapoznanie z klasycznymi algorytmami i strukturami danych używanych do efektywnego rozwiązania zadań programistycznych, sposobami implementacji poznanych algorytmów, analizą złożoności czasowej tych algorytmów i uzasadnieniem ich poprawności.
 • Forma zajęć: ćwiczenia laboratoryjne
 • Wykładowca: dr Paweł Pączkowski
 • Rok: 2020Algorytmy i struktury danych (2)

Celem przedmiotu jest zapoznanie z klasycznymi algorytmami i strukturami danych używanych do efektywnego rozwiązania zadań programistycznych, sposobami implementacji poznanych algorytmów, analizą złożoności czasowej tych algorytmów i uzasadnieniem ich poprawności.
 • Forma zajęć: ćwiczenia laboratoryjne
 • Wykładowca: dr Paweł Pączkowski
 • Rok: 2021Aplikacje bazodanowe

Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawami metodami projektowania i budowy aplikacji bazodanowych.
 • Forma zajęć: ćwiczenia laboratoryjne
 • Wykładowca: dr inż. Arkadiusz Mirakowski
 • Rok: 2020Języki programowania

Celem przedmiotu jest zapoznanie się z najważniejszymi możliwościami, jakie daje język Scala.
 • Forma zajęć: ćwiczenia laboratoryjne
 • Wykładowca: dr Wiesław Pawłowski
 • Rok: 2019Projektowanie języków XML

Celem przedmiotu jest zapoznanie się z technologią XML.
 • Forma zajęć: ćwiczenia laboratoryjne
 • Wykładowca: dr hab. Joanna Jędrzejowicz, prof. UG
 • Rok: 2020Systemy operacyjne

Celem przedmiotu poznanie podstaw działania i zarządzania systemów operacyjnych Linux oraz Windows.
 • Forma zajęć: ćwiczenia laboratoryjne
 • Wykładowca: dr inż. Jerzy Skurczyński
 • Rok: 2018Środowisko programisty

Celem przedmiotu jest zapoznanie się ze środowiskiem Linux oraz podstawami pracy z systemami zarządzania projektami programistycznymi. Wprowadzenie do BASH, systemu składu tekstu LaTeX, systemu kontroli wersji GIT oraz podstawy HTML, CSS i JavaScript.
 • Forma zajęć: ćwiczenia laboratoryjne
 • Wykładowca: dr inż. Emilia Lubecka
 • Rok: 2018Wstęp do programowania

Celem przedmiotu jest poznanie podstawowych technik programistycznych oraz zdobycie umiejętności projektowania, analizy i implementacji podstawowych algorytmów.
 • Forma zajęć: ćwiczenia laboratoryjne
 • Wykładowca: dr Janusz Dybizbański
 • Rok: 2018Zaawansowane języki programowania

Celem przedmiotu jest zapoznanie z zaawansowanymi mechanizmami występującymi we współczesnych językach programowania oraz ich poprawnym i efektywnym wykorzystaniem.
 • Forma zajęć: ćwiczenia laboratoryjne
 • Wykładowca: dr Wiesław Pawłowski
 • Rok: 2021