Powrót (Dydaktyka)

Dydaktyka - Filologia angielska


Dawna

Narzędzia współczesnej informatyki

Celem przedmiotu jest zapoznanie z istotnymi aspektami funkcjonowania i wykorzystania narzędzi informatycznych, w szczególności arkusza kalkulacyjnego oraz zaprezentowanie teoretycznych podstaw z informatyki i matematyki w zakresie wymaganym na innych przedmiotach.
  • Forma zajęć: ćwiczenia laboratoryjne
  • Rok: 2021