Studia stacjonarne


Informatyka (O)

Zajęcia dydaktyczne przeznaczone dla studentów informatyki profilu ogólnoakademickiego studiów stacjonarnych I i II stopnia. Kursy nie są ogólnodostępne. Hasła do aktualnej prowadzonej dydaktyki zostaną podane podczas zajęć. Osoby zainteresowane dostępem do dawnej dydaktyki proszę o kontakt mailowy.Informatyka (P)

Zajęcia dydaktyczne przeznaczone dla studentów informatyki profilu praktycznego studiów stacjonarnych I i II stopnia. Kursy nie są ogólnodostępne. Hasła do aktualnej prowadzonej dydaktyki zostaną podane podczas zajęć. Osoby zainteresowane dostępem do dawnej dydaktyki proszę o kontakt mailowy.Filologia angielska (O)

Zajęcia dydaktyczne przeznaczone dla studentów filologii angielskie specjalności przetwarzanie języka naturalnego. Kursy nie są ogólnodostępne. Hasła do aktualnej prowadzonej dydaktyki zostaną podane podczas zajęć. Osoby zainteresowane dostępem do dawnej dydaktyki proszę o kontakt mailowy.Studia niestacjonarne


Informatyka (O)

Zajęcia dydaktyczne przeznaczone dla studentów informatyki profilu ogólnoakademickiego studiów niestacjonarnych I i II stopnia. Kursy nie są ogólnodostępne. Hasła do aktualnej prowadzonej dydaktyki zostaną podane podczas zajęć. Osoby zainteresowane dostępem do dawnej dydaktyki proszę o kontakt mailowy.