Wyniki


1IP gr. 2 - Języki programowania (1)
Oceny wpisane i opublikowane (proszę o sprawdzenie czy nie ma błędów).

2IO gr. 1 - Programowanie liniowe
Oceny wpisane i opublikowane (proszę o sprawdzenie czy nie ma błędów).

Terminy kolokwiów


1IP gr. 2 - Języki programowania (1)

2IO gr. 1 - Programowanie liniowe

Terminy oddania projektów i zadań