Powrót (Pozostałe)

Wyniki i terminy


Wyniki


2IP gr. 1 - Protokoły sieci Web

2IP gr. 2 - Protokoły sieci Web

2IP gr. 3 - Protokoły sieci Web

2IP gr. 4 - Protokoły sieci Web

3IP gr. 3 - Aplikacje przemysłowe

3IP wykł. - Architektura systemów komputerowych

3IP gr. 1 - Architektura systemów komputerowych

4IO gr. 1 - Zaawansowane języki programowania

4IO gr. 2 - Zaawansowane języki programowania

1IO gr. 1 NS - Języki programowania

1IO gr. 3 NS - Języki programowania

1IO gr. 1 NS - Środowisko programisty

1IO gr. 3 NS - Środowisko programisty

2IO gr. 1 NS - Programowanie obiektowe

4IO gr. 1 NS - Zaawansowane języki programowania

4IO gr. 2 NS - Zaawansowane języki programowania

1IP gr. 4 PJA - Programowanie
Więcej informacji w mailu

1IP gr. 6 PJA - Programowanie
Więcej informacji w mailu

Terminy kolokwiów


3IP gr. 1 - Architektura systemów komputerowych

4IO gr. 1 - Zaawansowane języki programowania

4IO gr. 2 - Zaawansowane języki programowania

1IO gr. 1 NS - Języki programowania

1IO gr. 3 NS - Języki programowania

2IO gr. 1 NS - Programowanie obiektowe

4IO gr. 1 NS - Zaawansowane języki programowania

4IO gr. 2 NS - Zaawansowane języki programowania

1IP gr. 4 PJA - Programowanie

1IP gr. 6 PJA - Programowanie

Terminy oddania projektów i zadań


2IP gr. 1 - Protokoły sieci Web

2IP gr. 2 - Protokoły sieci Web

2IP gr. 3 - Protokoły sieci Web

2IP gr. 4 - Protokoły sieci Web

3IP gr. 3 - Aplikacje przemysłowe

1IO gr. 1 NS - Środowisko programisty

1IO gr. 3 NS - Środowisko programisty

2IO gr. 1 NS - Programowanie obiektowe

1IP gr. 4 PJA - Programowanie

1IP gr. 6 PJA - Programowanie