Pozostałe


Wyniki i terminy

Informacja odnośnie terminów kolokwiów, sprawdzianów i oddania projektów, zadań oraz wyniki kolokwiów i sprawdzianów wraz z informacją odnośnie proponowanej oceny końcowej i ewentualnej poprawy pod koniec semestru.Anonimowe uwagi do zajęć dydaktycznych

Formularz umożliwia zgłoszenie anonimowych uwag do aktualnie prowadzonych zajęć dydaktycznych. Jeżeli masz jakieś uwagi, ale nie chcesz ich zgłosić osobiście (z oczywistych powodów), możesz je zgłosić anonimowo, przy pomocy tego formularza.
W celu zalogowania się należy wpisać dane logowania aktualnie prowadzonego przedmiotu do którego chcesz zgłosić uwagi. Jeżeli nie możesz się zalogować, proszę poprosić starostę o zgłoszenie tego faktu do prowadzącego.Wysyłanie zadań

Formularze umożliwiający przesłanie zadania, podlegających ocenie.